آشنایی با پروتکل Z-WAVE

ZW1

آشنایی با پروتکل Z-WAVE

zw1

پروتکل Z-Wave برای توان‌ها و پهنای باند‌های کم و برای دیتاهای با حجم کم و در نتیجه برای استفاده در کاربرد‌هایی مانند Home Automation طراحی شده ‌است. این پروتکل برای کنترل روشنایی، سرمایش و گرمایش، توزیع صوت و تصویر، امنیت در ساختمان می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد. برای انتقال سینگال‌ها در این تکنولوژی از سیم‌کشی استفاده نمی‌شود و تمامی فرمان‌ها بر پایه ارسال اطلاعات به صورت وایرلس و به کمک امواج رادیویی با فرکانس پایین و مصرف انرژی کم، صورت می‌پذیرد.