آرشیو دسته بندی: پروژه ها

مشتری مداری

صدای مشتری

نظر برخی از مشتریان را در ارتباط با شرکت ام بی میتوانید بشنوید.

جناب آقای ثمـری ؛

 

جناب آقای توکـلی ؛

 

جناب آقای زمــانپور ؛

 

سرکار خانم علیخــانی ؛

 

جناب آقای صالحی ؛

 

جناب آقای آرین نژاد ؛

 

جناب آقای زمانی ؛

 

جناب آقای دکتر شالباف ؛


کلیپ

فیلم پروژه های هوشمندسازی

کلیپ های واقعی از عملکردهای سیستم هوشمند ساختمان

جهت تماشای کلیپ ها   اینجا   کلیک نمایید.