کد دستوری اختصاصی

کد دستوری اختصاصی

کد دستوری اختصاصی شرکت ام ‌بی جهت آشنایی با خدمات شرکت، ثبت نام دوره ها، خرید پکیج ها و واریز وجه به حساب مدیریت

بررسی خدمات شرکت ؛

۵۶۵۲۰*۶۶۵۵*

واریز وجه مستقیم ؛

۹۹*۵۶۵۲۰*۶۶۵۵*

لطفا” کدها را با موبایل شماره گیری کنید و‌ در انتها یک مربع (#) اضافه کرده و دکمه ی برقراری تماس را بزنید.